2019-12-01 Kabaret SMILE w programie „Tu i teraz!"

Od czwartku 15 września 2011 r. w Galerii w Ratuszu można oglądać wystawę malarstwa Jana Zyśka.Jan Zyśk to absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Specjalizuje się w malarstwie portretowym. Obecnie prowadzi zajęcia przygotowawcze do szkół artystycznych i sekcję podstaw grafiki w MDK w Bydgoszczy. Otrzymał w 2008 r. stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za dotychczasowe dokonania i aktywność twórczą.

Wystawa otwarta została Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia Wojciecha Piniewskiego w towarzystwie kustosza wystaw w ratuszu - inowrocławskiej artystki plastyk Danuty Nawrockiej.